Lech Wałęsa

Fot. Rafał Malko / Agencja Gazeta

Pierwszy przewodniczący NSSZ „Solidarność”, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent RP w latach 1990–1995. To właśnie idea Solidarności XXI wieku jego autorstwa będzie motywem przewodnim konferencji. Były prezydent weźmie udział w dyskusji o solidarności klimatycznej z gośćmi specjalnymi wydarzenia – Antonellą Calle oraz wodzem Manarim Ushiguą.


Goście specjalni:

Antonella Calle – rzeczniczka Ruchu Yasunidos

Ruch Yasunidos powstał w 2014 roku, gdy ówczesny prezydent Ekwadoru, Rafale Correa, odwołał Inicjatywę Yasuni. Ekwador, kraj uzależniony od ropy naftowej, zaproponował, że nie będzie wydobywać tego surowca, znajdującego się na obszarze Narodowego Parku Yasuni, jednego z najbardziej bioróżnorodnych obszarów na ziemi, w zamian za międzynarodową rekompensatę. Po tym jak inicjatywa upadła, Yasunidos stanęli na czele walki o zaprzestanie wydobycia i ochronę bezcennych przyrodniczo obszarów lasu deszczowego.

Manari Ushigua – wódz i szaman indiańskiego plemienia Sapara z Yasuni

Plemię Sapara liczy sobie około 500 osób i jest uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) za „Niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości”, ponieważ ich język i kultura są zagrożone. Obszar, który zamieszkuje, to jeden z niewielu terenów w Ekwadorze, nietkniętych przez działalność koncernów wydobywczych. Manari przejął misję przywódcy po swoim ojcu, który zobowiązał go przed śmiercią do ochrony dżungli i kierowania losem swojego narodu. Dziś Manari walczy z rządem Ekwadoru, także na forum międzynarodowym, przeciwko udzielaniu koncesji na poszukiwania ropy na ziemiach należących do ludności Sapara.


Mówcy:

Piotr Borawski – Urząd Miasta Gdańska

Zastępca Prezydenta Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Katarzyna Broniarek – Dyrektor ds. Komunikacji IKEA RETAIL

Ewa Chodkiewicz – Fundacja WWF Polska

Ewa Chodkiewicz jest związana z Fundacją WWF Polska od ponad ośmiu lat. Absolwentka ochrony środowiska na SGGW, a także studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i w Szkole Głównej Handlowej. W WWF prowadzi kompleksowy projekt „Bezodpadowa gmina”, związany ze zrównoważoną gospodarką, łączący współpracę z gminami, biznesem i działaniami skierowanymi do konsumentów. Wierzy, że gospodarka o obiegu zamkniętym to ogromna szansa dla Polski – jedyna słuszna droga w obliczu szybko postępującej degradacji środowiska.

Małgorzata CzachowskaMłodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Uczennica III Ogólnokształcącego Liceum w Katowicach, od grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach aktywnie działa dla klimatu. Jest jedną z założycieli młodzieżowego strajku klimatycznego w Katowicach i na Śląsku. Uczestniczyła w wielu konferencjach (m. in. Europejskim Kongresie Gospodarczym, konferencji organizowanej przez Ministerstwo Środowiska w Warszawie), uczestniczy w Międzynarodowych Młodzieżowych Spotkaniach Klimatycznych (w Berlinie, Luzannie). Obecnie jest koordynatorem miast na Śląsku, w szczególności Katowic. Prywatnie pasjonuje się astrofizyką, sztuką oraz teatrem.

Adam Domiński – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Lecha Wałęsy

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, studiów podyplomowych Akademii Kształcenia Umiejętności Trenerskich przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie, społecznik, współzałożyciel pierwszej w Gdańsku Spółdzielni Socjalnej zatrudniającej 100 osób i spółdzielni socjalnej w Czersku. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Organizował i kierował przez 3 lata filią banku spółdzielczego w Gdańsku. 

Ewa Ewart – dokumentalistka, reżyserka filmu „Klątwa obfitości”

Ewa Ewart jest dziennikarką i wielokrotnie nagradzaną reżyserką filmów dokumentalnych, specjalizującą się w filmach przełomowych i mocno przemawiających do odbiorcy. Urodziła się i wychowała w Polsce, ale większość swojego życia zawodowego spędziła w Londynie, Anglii, pracując dla telewizji BBC.

Punktem centralnym konferencji będzie projekcja filmu jej autorstwa pt. „Klątwa obfitości”, któryodsłania kulisy i dramat nieudanej Inicjatywy Yasuni, z jej daleko idącymi globalnymi i regionalnymi konsekwencjami. Film pokazuje walkę Ekwadoru o pogodzenie ekologicznych ambicji z trudnymi realiami gospodarczymi oraz znaczącymi interesami naftowymi. To dylemat, z jakim dziś zmaga się cały świat. Dramat Narodowego Parku Yasuni jak w soczewce skupia najbardziej palące problemy ekologiczne naszej planety. Film będzie zaczątkiem do dyskusji gości specjalnych konferencji – Antonelli Calle, rzeczniczki ruchu YASUNIDOS, oraz Manariego Ushiguy – wodza plemienia Sapara z Yasuni z Lechem Wałęsą.

Więcej o filmie: klatwaobfitosci.pl

Andrzej Guła – Smoglab

Inicjator i współzałożyciel Krakowskiego Alarmu Smogowego oraz Polskiego Alarmu Smogowego. Ekonomista specjalizujący się w tematyce ochrony powietrza i efektywności energetycznej. Od blisko 20 lat związany z Instytutem Ekonomii Środowiska – pozarządową organizacją działającą w obszarze polityki ekologicznej. Ekspert licznych instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych m.in. Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Współtworzył i doradzał przy tworzeniu szeregu programów rządowych i samorządowych dla poprawy jakości powietrza m.in.  „Małopolska w zdrowej atmosferze”  projekt realizowany w ramach programu LIFE IP,  KAWKA oraz RYŚ programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Piotr Krupa – przedsiębiorca, prawnik, producent filmowy, właściciel Krupa Gallery

Piotr Krupa jest współzałożycielem i prezesem zarządu KRUK S.A., firmy działającej od 1998 roku na rynku zarządzania wierzytelnościami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997–2000 odbył aplikację sądową, a w latach 2000–2003 aplikację radcowską. W 2017 r. otrzymał tytuł Przedsiębiorcy Roku w polskiej edycji konkursu Entrepreneur of the Year. Od 2019 roku pełni rolę przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest też członkiem Rady Programowej Global Compact Network Poland. Wraz z żoną powołał Fundację Krupa Gallery, wspierającą młodych polskich artystów. Jest producentem filmu dokumentalnego „Klątwa obfitości”, wyreżyserowanego przez Ewę Ewart.

Dr Olga Malinkiewicz – polska fizyk, prezes Saule Technologies

Olga Malinkiewicz opracowała nowatorską metodę produkcji perowskitowych ogniw słonecznych w technologii druku w niskich temperaturach. Wkrótce potem, w 2014 roku założyła, wraz z Piotrem Krychem i Arturem Kupczunasem, firmę Saule Technologies. Celem był rozwój technologii perowskitowych ogniw słonecznych – źródła ekologicznej, taniej energii, o wszechstronnych zastosowaniach.

Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnica

Absolwentka magisterskich dziennych studiów dziennikarskich oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ponad 20 lat związana była z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami, była m.in. sekretarzem redakcji i redaktorem naczelnym „Wiadomości Świdnickich”. Kierowała również innymi lokalnymi czasopismami. Współpracowała z tygodnikiem „Niedziela”, Polskim Radiem Wrocław czy gazetą „Słowo Polskie”.

Sebastian Radzimiński – Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Urodzony w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim. Od kilku lat zajmuje się filmowaniem i montażem. Oprócz dziedziny filmowej interesuje się również muzyką. Śpiewa w zespole działającym na terenie miasta i na swoim koncie ma lokalne sukcesy muzyczne. Wziął udział w gminnej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, gdzie uzyskał tytuł wolontariusza roku. Aktywnie kwestuje w zbiórkach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niedawno znalazł się w grupie inicjatywnej ds. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostródy. W listopadzie ubiegłego roku reprezentował województwo warmińsko-mazurskie w Międzynarodowym Młodzieżowym Kongresie Klimatycznym w Poznaniu.

Rafał Sonik – przedsiębiorca, filantrop i kierowca rajdowy

Znany przedsiębiorca, autor wielu udanych inicjatyw biznesowych i jedyny polski zwycięzca Rajdu Dakar. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest pomysłodawcą strony www.naszkasprowy.pl oraz organizatorem inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Prezes Stowarzyszenia Czysta Polska, które co roku organizuje wielką akcję sprzątania naszych najwyższych gór pod hasłem „Czyste Tatry”.

 Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Polski samorządowiec, w latach 1990–2002 burmistrz Jastarni, trzykrotny radny sejmiku pomorskiego. Miedzy 2005 a 2010 rokiem wicemarszałek województwa pomorskiego, zaś od roku 2010 – marszałek. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest współorganizatorem wielu inwestycji ekologicznych, m. in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej. Laureat nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. 

Tadeusz Styn – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od 2004 roku Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2002–2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. W latach 2009–2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ.