EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI, GDAŃSK
29 września 2019 roku


Przeczytaj podsumowanie konferencji >

Zobacz agendę konferencji >

Poznaj prelegentów >


Idea konferencji

Zainspirowani niezwykłą historią „Solidarności” wierzymy, że wspólny wysiłek milionów zwykłych ludzi może zmieść imperia i zmieniać systemy. Wierzymy, że może również uratować naszą planetę i zamieszkujących ją ludzi. Zbyt długo ci, którzy najbardziej czerpią korzyści z degradacji środowiska spowodowanej nieodpowiedzialną eksploatacją bogactw Ziemi, nie byli świadomi nieodwracalnych szkód, jakie ich przedsięwzięcia powodują w odległych regionach świata. W ramach programu „Solidarność XXI wieku” w 2019 r. zgromadzimy weteranów „Solidarności”, globalnych działaczy na rzecz pokojowych zmian, samorządów lokalnych i wszystkich tych którym leży na sercu los ludzkości, aby wezwać do solidarności z miejscami, w które najbardziej odczuwają degradację środowiska i które najczęściej napotykają trudności w walce o zachowanie swojego naturalnego środowiska.

Podczas Konferencji Solidarności Klimatycznej wyrazimy nasze poparcie w szczególności dla walki ludu Sapara z Parku Narodowego Yasuni w Ekwadorze, który walczy o zachowanie swojej małej ojczyzny i bardziej zrównoważone podejście do unikalnych ekosystemów. Film Ewy Ewart „Klątwa obfitości” zwrócił naszą uwagę na ich historię. 29 września wraz z Lechem Wałęsą, panią Ewart i licznymi szanowanymi postaciami o zasięgu lokalnym i globalnym dołożymy wszelkich starań, aby ich głos skierowany przykuł międzynarodową uwagę. Obecność przedstawicieli plemienia Sapara uczyni to przesłanie jeszcze silniejszym.

Solidarność klimatyczna ma również na celu tworzenie trwałych rozwiązań w codziennym życiu lokalnych społeczności. Konferencja Solidarności Klimatycznej podniesie świadomość o potrzebie ochrony klimatu na najniższym i najbardziej wpływowym pod tym względem szczeblu – samorządowym. Kierując się myślą i inspiracją naszego patrona, Lecha Wałęsy, lidera popularnego ruchu który obalił komunizm w całej Europie Wschodniej, elektryka który rozpoczął swoją niezwykłą karierę organizując strajki w swoim rodzinnym mieście Gdańsku, uważamy, że najskuteczniejsze rozwiązania można wdrożyć na poziomie lokalnym.

Samorządy lokalne najlepiej znają specyfikę swoich regionów i najlepiej nadają się do ochrony lokalnego środowiska. Niestety, większość światowych działań na rzecz ochrony środowiska, choć godna podziwu, ma tendencję do przyjmowania globalnej perspektywy, angażowania światowych liderów i debatowania nad wielkimi strategiami, nie poświęcając wystarczającej uwagi władzom lokalnym.

Chcemy to zmienić i nie tylko zachęcić samorządy do działania ale także dać im dostęp do praktycznych rozwiązań lokalnej ochrony środowiska. Istnieje wiele godnych podziwu organizacji pozarządowych posiadających fachową wiedzę, firmy chętne do przekazywania funduszy na szczytny cel oraz zespoły naukowe zapewniające innowacyjne rozwiązania. Staramy się połączyć ich wszystkich z lokalnymi samorządami i sprawić, by współpracowali pod patronatem Lecha Wałęsy i innych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.

Poprzez zgromadzenie przedstawicieli władz lokalnych, takich jak burmistrzowie miast różnej wielkości (od Gdańska do Świdnicy), urzędnicy reprezentujący samorząd regionalny (marszałek województwa) oraz lokalni działacze i organizacje pozarządowe (Smog Alarm Kraków; Smog Alarm Polska), zapewniamy platformę dla decydentów, innowatorów i aktywistów, aby zebrali swoje pomysły i stworzyli politykę dostosowaną do lokalnych warunków.

Naszym celem jest także połączenie działaczy środowiskowych na poziomie lokalnym z podobnymi im aktywistami z innych krajów. Dlatego z powodzeniem zaprosiliśmy ludzi z całego świata, w tym tak różnorodnych miejsc jak Amazonia i Włochy.

Wierzymy, że organizując zasoby na poziomie lokalnym, będziemy wypełniać misję naszego patrona – realizację programu „Solidarności XXI wieku”.


Goście specjalni

Antonella Calle – Rzeczniczka Ruchu YASUNIDOS z Ekwadoru 

Yasunidos to ruch młodych Ekwadorczyków, który powstał w 2014  roku, po tym jak ówczesny prezydent, Rafale Correa, odwołał Inicjatywę Yasuni. Ekwadoru, kraju uzależniony od ropy naftowej, zaproponował, że nie będzie wydobywał ropy znajdującej się na obszarze Narodowego Parku Yasuni, jednego z najbardziej bioróżnorodnych obszarów na ziemi, w zamian za międzynarodową rekompensatę. Po tym jak Inicjatywa upadła Yasunidos stanęli na czele walki o Yasuni i dziś są jedną z wiodących sił walczących o ochronę Yasuni przed wydobyciem ropy.

Walcząc o Yasuni, walczą również o ochronę lasu deszczowego, który służy całej ludzkości.

Manari Ushigua – Wódz i szaman indiańskiego plemienia Zaparo z Ekwadoru 

Manari jest szamanem i przywódcą narodu Sapara, żyjącego w głębi ekwadorskiej Amazonii, który dziś liczy sobie zaledwie 500 osób. Sapara  jest uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) za „Niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości”, ponieważ ich język i kultura są zagrożone. Obszar, który zamieszkuje plemię Sapara to jeden z niewielu terenów w Ekwadorze nietkniętych przez działalność koncernów wydobywczych. Manari przejął misję przywódcy po swoim ojcu, który zobowiązał go przed śmiercią do ochrony dżungli i kierowania losem swojego narodu.

Dziś Manari walczy z rządem Ekwadoru, także na forum międzynarodowym, przeciwko udzielaniu koncesji na poszukiwania ropy na ziemiach należących do ludności Sapara.